پروژه تعویض و نصب نرده طرح چوب (پارک دانشجو رشت)پروژه تعویض و نصب نرده طرح چوب ( پارک دانشجوی شهر رشت )
کار فرما : شهرداری منطقه 4 رشت
 
دسنگاه نظارت : معاونت خدمات شهری شهرداری