همکاری با ما

لطفا درخواست همکاری خود را به همراه رزومه خود با موضوع دانشگاه ،رشته و مقطع تحصیلی به ایمیل شرکت ارسال بفرمائید

 ایمیل شرکت : Erfansazehgil@Gmail.com  

سوابق کاری و روزمه ها باید حداقل در یکی از رشته های ذیل باشد :
  1. آشنایی کامل با طراحی و ترسیم نقشه های معماری ساختمان
  2. آشنایی کامل با برنامه های محاسباتی ساختمان از جمله etabs و safe
  3. آشنایی کامل با کارکردن دوربین نقشه برداری و نحوه ترسیم نقشه های مربوط به آن
  4. سوابق و روزمه در خصوص انجام پروژه های عمرانی