درباره ما

طراحی و نظارت و اجرای ساختمان های شهری و روستایی
طراحی و نظارت پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گیلان
انجام نقشه های شهری و روستایی
دریافت پروانه ساختمانی 
تأیید استحکام بنا 
نقشه برداری ماده 147
نقشه برداری ماده 133 بنیاد مسکن 
پیمانکاری پروژه های عمرانی